ทรัพย์รอการขาย บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 


ทรัพย์รอการขาย (NPA) ของบริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลือกทรัพย์สินคุณภาพดี เพื่อต่อยอดธุรกิจในราคาที่คุ้มค่า พร้อมกู้สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ
 
รายละเอียดของทรัพย์
                                                       
========================================================================================================================================================
========================================================================================================================================================